Meny Stäng

Ett bombplan störtade i Höjalens skog.

Ett bombplan störtade med all sin bomblast i Höjalens skog, nordväst om Vittsjö, den 29 augusti 1944. Det var det 130-e uppdraget.

Ett minnesmärke finns på platsen. Det är en trasig propeller som sparats och en minnesplatta med de omkomnas namn. En hänvisningsskylt finns omedelbart norr om järnvägsövergången i Vittsjö, vägen mot Röke efter 4 km höger mot Skånes Värsjö.

 

Beskrivning av haveriet.