Meny Stäng

Redovisning av material som sparats från ett nödlandat engelskt spaningsflygplan i närheten av  Holahög i Stora Vallösa söder om Rynge, den 24 maj 1944.
Besättning var P/O Kennedy och F/S L Chambers och dom klarade sig utan skador.

Utdrag ur boken, Nödlandning Sverige, sidan 64.

Utdrag ur boken, Brittiska nödlandare 1940-1945.

Del av kartan över spaningsrouten väster om Berlin, som tillvaratog på haveriplatsen.
Loggboksblad med noteringar om var fotograferingar gjorts.

Mosquito-flygplanet.