Meny Stäng

Svenskt flygplan skadskjutet och piloten omkom.

Svensk flygplan blev den 3 april 1945 påskjutet av ett tyskt spaningsplan ute över Hönöbukten.

Luftbevakningen hade rapporterat att ett flygplan kom in över svenskt territorium vid Simrishamn. Harry och en kamrat fick startorder från Rinkaby flygfält, men kamraten fick motorproblem och kom inte iväg samtidigt, varför Harry fortsatte ensam.

Avvisning går till på så sätt att det svenska flygplanet flyger parallellt med inkräktaren och vippar med vingarna, samt pekar med vändningsrörelse. Tyvärr uppfattades Harry som fientlig eftersom han var ensam mot det normala uppträdande i rote, dvs två flygplan. Harry rapporterade att han blivit påskjuten och träffad och avsåg att hoppa fallskärm, han var ju över land. Detta hann han tyvärr inte. Flygplanet exploderade och han följde flygplanet i marken.

Planet hamnade i skogen på den plats där Ynde rastplats idag ligger. Nedslagsplatsen var c:a 50 meter norr om minnesstenen som finns där.

Minnesstenen i Ynde Texten på stenen Harry Nordlund
Flygplan J9 Tyskt spaningsplan som H N mötte, Dornier 17
Graven i Ullånger

 

Mera information om händelsen. Nedskjutningen av Harry Nordlund.