Meny Stäng

Dragonsamlingen är en samling av kvarvarande militär utrusning från dragonregementet. Vid nedläggningen instiftade Charlotte Berlin en stiftelse med inriktning att bevara K6 Dragonregentetet’s minne för framtiden. intensionerna i stiftelsen har tyvärr inte förvaltats så väl under åren. 1971 gjordes en stor inventering av då kvarvarande materiel, sammanställningen är nedan redovisad.