Meny Stäng

Överste N Adlercreutz var den sista chefen vid K6.

 

Nils August Domingo Adlercreutz är begravd på Norra Kyrkogården i Stockholm.

Graven ligger i södra delen, kvarter 5, grav 6.