Meny Stäng

Filmer från nedläggningen av Luftvärnskåren, Lv4, den 1997-12-31.

Ceremonin på Stora Torget.

OBS! Tar lite tid att ladda ner! Lång tid till början (13 sek)!

Sista flagghalningen.

OBS! Tar lite tid att ladda ner!