Meny Stäng


Bilden visar den bok som finns på Ystads Bibliotek, författare Sven
Stridsberg.  Stridsberg har gjort en utomordentliga forskning om den verksamhet som
bedrevs vid Hammars backar. Det var en stor pionjärsverksamhet för segelflygets
utveckling som genomfördes på sanddynerna vid Hammar. En av de
drivande var greve Douglas Hamilton. Han lade ner hela sin själ på
flygutveckling på denna plats. Verksamheten började 1926 och höll på till
1936.

I dag finns inget kvar på platsen utom några grundstenar efter den
hangarbyggnad som uppfördes där. Platsen kallades, så länge skogsdungen var
kvar, för hangardungen. Ny finns bara grundstenarna och några fruktträd kvar.Skärmflyget på Hammars Backar följer upp traditionen med flyg vid den fina hangen.

 

 

Nedan några bilder ur Sven Stridsbergs bok.


Nytaget foto över flygfältet som användes. I förgrunden syns de fruktträd
som minner om att de varit en boplats där.