Meny Stäng

Liv och verk

Erik Josephson avlade sin arkitektexamen vid Tekniska högskolan i Stockholm 1885 och examen vid Kungliga Konsthögskolan 1888.

Josephson var lite av doldisen bland Stockholms arkitekter, föga känd och uppskattad. Han kategoriserades som ”byggmästararkitekt” av sin samtid, fast han blev en av våra skickligaste stilhistoriska arkitekter – även kallade eklektiker. Efter studierna arbetade han vid Överintendentsämbetet som var något av Fastighetsverkets föregångare, och fortifikationsdepartementet. Genom sina statliga uppdragsgivare kom han att rita ett fyrtiotal kasernanläggningar för regementen runt om i landet mellan åren 1891–1922. Vid sidan om detta uppdrag hade han även en privat arkitektrörelse.[4]

Han var en av det förra sekelskiftets ”bankspecialister”. Han ritade dock bara banker i Stockholm. Till hans mest betydande verk brukar räknas Skandinaviska Bankens palats vid Gustaf Adolfs Torg och Handelsbankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 4, vid Kungsträdgården i Stockholm.

Josephson arbetade även med industribyggnader och broar och räknas som specialist på kaserner samt kraftverk. Som sådan anlitades han av Stockholms vattenverk som arkitekt för Norsborgs vattenverk, Trekantsreservoaren och byggnaderna längs Huvudvattenledning Norsborg-Stockholm.

Länk till Wikipedia.

Senare forskning har funnit att stallen på östra delen av området är ritade av Peter Boisen.
Redaktörens anmärkning.
Länk till en utmärkt biografi om Boisen.