Meny Stäng

Fritz Ewerlöf (1843–1899), överste

Överste i Armén och major i Fortifikationens reserv.

Stud. i Lund 1861, avlade jurid. filos. ex. 1863. Underlöjtnant vid Ingeniörkåren 1864, löjtnant vid Fortifikationen 1870, kapten 1873; militär-attaché i London 1873, fortifik.-bef. i Skåne 1878—1895, major i armén 1891 och i Fortifikationen 1894, överstelöjtnant i armén och avsked med tillstånd att såsom major kvarstå i Fortifikationens reserv 1895. Tf. fortifik.-bef. i Skåne 1895.

Länk till Wikipedia.