Drabbningar där K6 deltagit

Historiska platser där K6-dragoner deltagit.

Slaget vid Klizow i Polen, 1702, där K6 deltog med 700 dragoner.
Slaget vid Poltava, 1709, där K6 deltog med 540 dragoner.
Tobolsk i Sibirien är den stad dit karoliner och dragoner
blev deporterade efter Poltava.
Slaget vid Helsingborg.