Meny Stäng

Dragonofficerare ur K6 som varit brandchefer i Ystad.

Överstelöjtnant Elis Nilsson 1880 – 1898.
Ryttmästare Fredrik Bergenstråhle 1898 – 1915..
Ryttmästare Fredrik Bergenstråhle 1898 – 1915.
Ryttmästare Arvid Hæggström 1923 – 1928.
Ryttmästare Einar Hårderup 1928 – 1947.
Ryttmästare Tore Barje 1948 – 1954.