Meny Stäng

Överste Hugo Berch som tjänstgjorde vid K6.

Hugo Berch hade ett sommarställe i Össjö. Villa Ekebjer.
Han är begravd på Össjö kyrkogård.

 

Radiolegenden Arne Thoren var gift med Hugo Berch’s sondotter Eva.
Han är också begravd i Össjö. Eva har lämnat många värdefulla upplysningar om sin farfar.