Meny Stäng

De båda portalkasernerna byggdes ursprungligen som förläggning åt den nyuppsatta II:a bataljonen vid Skånska Dragonregementet K6. Byggnaderna var färdiga omkring 1912 och har fram till nedläggningen av Lv4, 1997, behållit sitt originalutförande. ”Wasallen” övertog då hela regementsområdet för att sälja de olika byggnaderna. Portalkasernerna blev en bostadsrättsförening och omvandlingen av kasernbyggnadernas logementstruktur till bostäder påbörjades ganska snart efter det att den militära verksamheten upphört. Ombyggnaden av den östra kasernen gjordes först och var avslutad våren 2003. Byggnationen av den västra fick ett plötsligt stopp när vindsvåningen förstördes av brand. Den västra kasernen var inflyttningsklar våren 2006. I samband med förseningen p.g.a branden, delades bostadsrättsföreningen i två, en i vardera kasernen.

Båda kasernerna har lika planlösningar, men spegelvända. Husen har fått 37 bostäder med varierande storlek. Den största har 5 rum och kök med 137 m2 lägenhetsyta och den minsta har 2 rum och kök med 54 m2. Vindplanets kallvind har också gjorts om till bostäder.

Husens fasader är kulturskyddade och har därför exteriört ändrats minimalt. Balkonger har dock tillkommit på södra sidan. Det enda som skett på husens norra sida är att en entré har skapats mitt på fasaden. Innanför entrén har hiss och trapphus byggts i det utrymme som tidigare innehöll tvättrum och toaletter. Hiss har även byggts in i gavlarnas trapphus. Källarplanet är i stort sett oförändrat, mittdelens förrådsrum används till bostadsförråd och tvättstuga, gavlarnas källarutrymmen används som cykelgarage, motionslokal med bastu, uthyrningslägenhet, snickarbod och samlingslokal.

För att kunna omvandla korridorer och logement till bostäder har en spännande lösning används. Det har tagits upp öppningar/passager i vissa logementsväggar omedelbart intill korridorväggen. Den långa korridoren har därefter avdelats med väggar. Vissa originaldörröppningar har behållits till de hallar som bildats i logementen. Rumsindelningen på våningsplanen är olika, och det beror på att fönsterdelningen inte är lika på våning 3 mot våningarna 1 och 2.

Södra Kasernvägen, d.v.s den gatstump som går mellan kasernerna och Österleden tillhör portalkasernerna genom en samfällighetsförening tillsammans med kommunen och används i huvudsak som bilparkering. Ett fint sophus har också byggts omedelbart söder om kasernerna.