Meny Stäng

        

   

Riddaren Bernt Nilsson (pappan).

Utdrag ur Ystads stadsförsamling 1898.

______________________________________________________________

Kapten Elis Bernhard Nilsson, som 1888 i stadsfullmäktige och i riksdagen, hårt drev
att Skånska Dragonregementet skulle förläggas i Ystad. Utan honom skulle
aldrig regementet förlagts i Ystad. Han övertygade även drätselkammaren
att antaga ett ekonomiskt bidrag om 300’000 kr till byggandet av Regementsområdet.
1912 var byggnationen av etablissemanget slutfört.

Bilden nedan är tagen ur en bok med tryckår 1912.

Elis Bernhard Adolf Nilsson föddes den 1 juni 1842 i Hardeberga och dog i Ystad den 31 maj 1898.

Han var son till ystadprofilen och f.d. överstelöjtnanten i Södra Skånska regementet Bengt (Berndt) Nilsson
och Christina f. Rosenberg. Gift 1884 med Anna Maria Andersson. Äktenskapet var barnlöst. Han var officer
och ledamot av stadsfullmäktige i Ystad 1880-1888 och bidrog därvid till utvidgning av läroverket i Ystad. 1888
drev han två förslag; statstelefon å poliskontoret samt 5 telefonapparater från telefonföreningen till
trumslagarna inom stadens branddistrikt.

Han tjänstgjorde i Preussen och Sachsen och var kommenderad till Norge och Danmark för att studera den
frivilliga skytterörelsen. Var ledamot av Riksdagens andra kammare 1888-1898. Var en liberal riksdagsman –
centerpartiet sedermera lantmannapartiet. Han var förespråkare för frihandel och motståndare till
livsmedelstullar samt arbetade för att sänka rösträttsstrecket till 500 kronors inkomst. Elis Nilsson deltog
livligt i Ystads sällskapsliv och var ceremonimästare i S:t Knutsgille.

På regementet Hade Elis Nilsson ett gott anseende men säges i tjänsten ha varit ganska temperamentsfull
och icke skrätt orden när något misshagade honom. Allmänt omdöme var human, flärdfri och tillmötesgående –
betjänade småfolkets önskningar. Om Fru Överstelöjtnantskan sades däremot ”Hon var mycket grann och
hade förtjusande ögon, men visade sig aldrig på mässen”. Maken Elis blev utnämnd till Överstelöjtnant 1895.
”Räddade” dragonerna till Ystad. Är begravd, liksom sin far, på Ystads gamla kyrkogård.