Rödemölla.

Rödemölla eller Qvarn 4.

Holger Rosencrants lÀt bygga bygga Villa Belleveue omkring 1880.
Villan kom att hyras av Björnstjerna under den tid han var vid Dragonregementet.
AvstÄndet var lagom för en lÀmplig ridtur pÄ morgon och kvÀll.