Meny Stäng

Rödemölla eller Qvarn 4.

Holger Rosencrants lät bygga bygga Villa Belleveue omkring 1880.
Villan kom att hyras av Björnstjerna under den tid han var vid Dragonregementet.
Avståndet var lagom för en lämplig ridtur på morgon och kväll.