Meny Stäng

Överste W Croneborg var den näst sista chefen vid K6.

Wilhelm Edmund Croneborg var bördig från Östanås Herrgård i Värmland.
Han är begravd på Älvsbacka kyrkogård i Värmland.

Croneborg i centrum på officersmässen.