Meny Stäng

Överste Gustaf Björnstjernas hem, Almarestäket och gravplats.      


Överste Björnstjernas fäderneshem och hem,
efter Ystadsperioden, på Almarestäket i Stockholm.
Säteriet är i familjens ägo
sedan 1700-talet.

Överste Björnstjerna är begravd på Kungsängens kyrkogård i Stockholm.

 


Ingången till Belleveuparken från Belleveuvägen i Ystad.
Där överstebostället låg en gång.
Björnstjerna lät tillverka ett album med fotografier av samtliga officerare vid K6. Albumet förvaras vid museet.

Länkar i samband med Herrgården.

Länk till forskare.

Länk till Wikipedia.