Kommunens planer för regementsområdet.

1997-11-19 Byggordning.
2009-08-01 Byggplan-regementet.
2009-08-01 Östra förstaden.
2111-12-05 Gestaltningsprogram.
2111-12-12 Gestaltningsprogram.

 

Detaljplarer.

Lillö, höghus vid skridskodammen omedelbart om ”luftvärnshallen”, Ystad studio.
Byggnation framför ”motorverkstaden”, dvs K6 2.a bataljons ridhus.