Meny Stäng

Kommunens planer för regementsområdet.

1997-11-19 Byggordning.
2009-08-01 Byggplan-regementet.
2009-08-01 Östra förstaden.
2111-12-05 Gestaltningsprogram.
2111-12-12 Gestaltningsprogram.

 

Detaljplaner.

Lillö, höghus vid skridskodammen omedelbart om ”luftvärnshallen”, Ystad studio.
Byggnation på planen framför ”motorverkstaden”, dvs K6 2.a bataljons ridhus.

 

Genomförda byggnationer.

  Ystad bostäders hus norr om militärhistoriska museet och idrottshallen.
  Luftvärnshallens omvandling till filmstudio.
Byggdes 1984 i samband med att Lv4 flyttades till Ystad.
  Elevhem för gymnasieelever där oljecisternerna stod en gång.