Meny Stäng

Gällande generalplan för regementsområdet.


1999-10.22 Detaljplan för regementsområdet.
2021-01-01 Detaljplan för Simrishamn1 & Borrby1.

 

De olika planerna för byggnation på regementsområdet.

1997-11-19     Planprogram för Regementet i Ystad.
2009-08-01  Ystads byggnadsordning, Regementet.
2009-08-01  Ystads byggnadsordning, Östra förstaden.
2011-12-05    Program regementet.
2011-12-12    Gestaltningsprogram för regementet.
2012-02-29  Länsstyrelsens yttrande.
ya20120316 Länsstyrelsen sågar planerna på förtätning av regementet.
2018-04-17  Länsstyrelsen’s yttrande över Borrby 1+2, Simrishamn 1.
2020-08-10 YK förslag till detaljplan för Borrby 1+2, Simrishamn 1.
2020-11-19  YK beslut om detaljplan för Borrby 1+2, Simrishamn 1.